top of page
Bizim xidmətlə

Xidmətlərin əhatə dairəsi

Xidmətlərin əhatə dairəsi

Təqdim edilən xidmətlər aşağıdakıları əhatə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

 

Dəniz Əməliyyatlarına Dəstək Bazası - gəminin körpüdə yanalması, gəminin mobilizasiyası / demobilizasiyası, yükləmə-boşaltma
əməliyyatları, anbar xidmətləri, materilların qəbulu, gəmidə yükləmə işləri, qablaşdırma, göndərilmə, daxili daşınma, avadanlığın texniki xidməti və saxlanılması, yüklərin daşınması və logistika xidmətlərinə dəstək, baza kranlarının, forkliftlərin və daşıma qurğularının, layihə işləri və təchizat xidmətləri üçün ofislərin, qapalı və açıq anbar sahələrinin təmin olunması, tullantıların idarə
olunmasına dəstək, gəminin sualtı təftişi.

Gəmi Təmiri - təmirlə əlaqəli mühəndis / layihələndirmə dəstəyi, potensial uyğunsuzluq növlərinin və nəticələrinin təhlili və
klassifikasiya cəmiyyətinin təsdiqinin koordinasiyası, təmirdən əvvəl qüsur aktlarının təqdim edilməsi və gəmi
mexanizmlərinin təmiri.

Gəmi təmiri üçün nəzərdə tutulmuş obyekt, sifarişçinin tələblərinə uyğun olaraq, xüsusi layihə konstruksiyalarının və quraşdırma
vasitələrinin hazırlanması üçün müvafiq avadanlıq və işçi heyətlə təmin olunacaq.

 

Xəzər dənizində beynəlxalq yüklərin daşınmasında AAM bazasının birbaşa idxal nöqtəsi kimi lisenziyalaşdırılması imkanı AAM bazasının tikintisi tamamlanandan sonra nəzərdən keçiriləcək.

bottom of page