top of page
AB6159A5-12B8-459A-ABA0-B4A199832A67.jpe
Lisenziyalar və İcazələr
 • Ümumi Mühəndis Dövlət Qurumunun Geoloji Ekspertiza Qərarı (№ 06-11559, 23.02.18)

 • Azərbaycan Respublikasının Milli Sertifikatlaşdırma Sisteminin A&S Ltd Co şirkətinə təqdim etmiş Beton Keyfiyyətinə Uyğunluq Sertifikatı (№ AZ 031.24.01.01575.18, 28.03.18-28.03-19)

 • Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti, Memarlıq və Şəhərsalma üzrə baş ofis tərəfindən təqdim olunmuş sahədəki binaların (ofis, anbar, emalatxanalar və s.) memarlıq dizaynı üçün təsdiq (məktub) (№ 18/04-434, 28.12.17);

 • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin (№ 1080, 08.12.17) Memarlıq Dizaynının Yanğın Təhlükəsizliyi Tələblərinə uyğunluğu barədə qərarı (məktub № 37/36-05672, 12.12.17 əlavə olunur)

 • Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin (№ AZS 267, 06.04.17) Memarlıq dizaynının Sanitariya-Epidemiologiya tələblərinə uyğunluğu barədə qərarı (məktub № 04-22 / 7-786, 06.14.18 əlavə olunur)

 • Tikinti sahəsində naviqasiyanın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin təsdiqi (məktubu) (№ 10/35, 05.01.18);

 • Körpünün Dizaynının Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyinin, Dövlət Qiymətləndirmə İdarəsinin (№ ER-15/14, 18.01.18) ətraf mühitin tələblərinə uyğunluğuna dair Ekoloji Ekspertiza Qərarı (məktub № 15/173, 18.01.18 əlavə olunur)

 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının (№ 120/03/05-Az/95, 23.02.18) işlənmiş ərazidə naviqasiyanın təhlükəsizliyi haqqında təsdiqi (məktub)

 • Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Tikinti Sahələrində Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi, Müstəqil Dövlət Ekspertizası Baş İdarəsi (№ 24710, 05.01.18) tərəfindən Memarlıq Dizaynının təsdiqi (məktub № 37 / 34-00066, 10.01.18 əlavə olunur)

 • Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Memarlıq və Şəhərsalma Baş Ofisinin (№ 17/148, 2017) torpaq təyin etmə aktı (5.25 Ha) (məktublar № 18/03-8/2992, 25.10.17;

 • Azərbaycan Respublikasının Əmlakın Reyesteri Xidmətindən (№ 1071332, 31.05.17) gəmi sahibi sertifikatı (3 Ha);

 • Texniki pasport (№ 11964, 2006);

 • Azərbaycan Respublikası Qaradağ rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən təqdim olunmuş torpaq eskizi (№ 269, 16.11.17);

 • Mülkiyyət statusunun “istirahət zonası”ndan “təmir və logistika obyektlərinin inşası”na dəyişdirilməsi barədə  Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İdarəsindən qərar (məktub) (№ 457, 01.10.17)

 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının siyahıda göstərilən işlərin yerinə yetirilməsi, ixtisaslı mütəxəssislə və müvafiq standartlara və tələblərə uyğun avadanlıqlarla təmin edilməsi ilə bağlı  Tanıma Sertifikatı (№ 044-17 / XV, 24.11.17)

 • AAM MMC-nin nizamnaməsi (22.11.17);

 • Dövlət reyestrindən çıxarış (22.11.17);

 • Ərazidə su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi barədə Azərsu-dan təlimat (04.02-3/6/26, 05.01.18);

 • İşlənmiş ərazinin elektrikləşdirilməsinə dair Azerişıq-dan təqdim olunmuş Texniki Şərtlər (təsdiq) (№ TX-18/0072, 09.02.18);

 • Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təmir və Loqistika bazasının texniki-iqtisadi əsaslandırılması və memarlıq dizaynının təsdiqlənməsi (18 / 03-8 / 3134, 08.11.17).

 • Bazanın istismarı ilə bağlı icazə, şirkətin Ədliyyə Naziri tərəfindən təsdiqlənən Nizamnaməsində əlavə olaraq nəzərə alınır.

bottom of page